L’Ecoparc 3 del Besòs, ubicat al terme municipal de Sant Adrià de Besòs, tracta la fracció RESTA dels residus municipals procedents de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramanet i Barcelona.

Es tracta d'una Planta de Tractament mecànico-biològic (PTMB) amb una capacitat màxima de 260.000 tn/any.


FUNCIONAMENT

L’Ecoparc 3 fa el tractament de la fracció RESTA, és a dir, dels residus que no s’han recollit selectivament.

Tractament mecànic

Des de les fosses de recepció, els residus es carreguen a la cinta d’alimentació del procés. 

La tria de materials reciclables i la separació de la matèria orgànica es fan a través de dues línies de selecció semiautomatitzada i controlada remotament des de la sala de control. Componen l’equipament de triatge primari, trommels, garbells balístics, separadors magnètics, separadors de film, cabines de triatge secundari, autosorts i separadors inductius.

 

L'objectiu és la valortizació dels següents materials:

Paper, cartró, vidre, PET,PEAD, metalls fèrrics, metalls no fèrrics, plàstic film i brics.


Tractament biològic

La matèria orgànica obtinguda del procés de selecció se sotmet a un pretractament per acondicionar-la i posteriorment, s’introdueix en dos digestors on es donen, per vía humida, les reaccions de fermentació.

Com a resultat d’aquest procés s’obté un gas ric en metà i una resta de material digestat.

Producció d’energia

El biogàs produït queda acumulat en la part superior dels digestors des d’on es va extraient. Una part es comprimeix i es reintrodueix dins el tanc de manera que es garanteix agitació constant i s’evita la precipitació de materials en el digestor.

Mitjançant motors de cogeneració es produeix energia, una part de la qual es destina a autoconsum i l’altra part s’exporta a la xarxa elèctrica.

 

GESTIÓ

La titularitat de l'Ecoparc 3 és de l' AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que en fa la gestió a través de l'empresa TERSA (Tractatament i Selecció de Residus, S.A.)

L'explotació de la mateixa es realitza en règim de concessió per part de l'empresa ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A.